Дан ружичастих мајица

Током протекле недеље поводом обележавања  Међународног дана борбе против вршњачког насиља –Дана ружичастих мајица  реализовала сам различите активности кроз час одељењског старешине , слободне активности и физичког васпитања. На почетку недеље на Часу одељењског старешине ученици су се упознали са историјом обележавања Дана розе мајици и са активностима које ћемо да спроведемо у одељењу.   Након одгледане презентације говорили смо о  доброчинству као врлини, подсетили се пословица и изрека које говоре о доброти и о вредностима које негујемо у одељењу у циљу сузбијања насиља. На часу физичког васпитања причали смо о фер-плеју

Подсетили смо се да фер игра постоји , осим у спорту, и у другим сферама живота.  На часовима  слободних активности, ученици су бирали стихове, писали поруке  и дизајнирали своје розе мајице. Други час физичког васпитања посветили смо овом важном датуму тако што смо смишљали кореографију уз песму ,,Насиље није храброст“

На Дан розе мајица организовали смо такмичење кроз игрице  које сам креирала у алату Wordwall.

Оштро перце 2019/2020.

Dunja Živković Od čitanja se raste-convertedMaša Bekrić Od čitanja se raste-convertedMaša Bekrić Ovako je to bilo-convertedNikolina Joksić Ovako je to bilo-convertedMateja Jeremić Od čitanja se raste-convertedTeodora Grujić Od čitanja se raste-converted

На крају четвртог разреда

„>Завршна приредба

Ми на КРЕФ-У

Завршна манифестација Међународног фестивала едукативних филмова „КРЕФ 2018“ одржана је у Мултимедијалном центру „Гоце Делчев“ у Штипу 28. и 29. септембра 2018. Фестивал је акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а организатор је Учитељско друштво Лесковац уз подршку Универзитета „Гоце Делчев“.
Ове године наставници и ученици су имали прилику да покажу своју креативност у следећим такмичарским категоријама: лип дуб филм, едукативни филм, дечији играни филм minecraft/scratch едукативна игра и дечији (угледни ) час за узраст до 10 година, од 10 до 15 и од 15 до 18 година. Нашу школу је предстваљао едукативни филм „У здравом телу здрав дух“.
На отварању фестивала присутне су поздравили аутори Весала Богдановић из Македоније и Зоран Илић из Србије, а затим се директор фестивала професор др Кирил Барбарев обратио присутнима и истакао значај филма као наставног средства.
Овогодишњи КРЕФ финалиста и предавач прве вечери био је Ричард Спенсер из Велике Британије, један од најбољих светских едукатора и добитник многих награда и признања, који је одржао предавање на тему „Креативност у преношењу знања“ кроз које је приказао мултимедијални приступ у подучавању – коришћење музике и плеса у реализацији наставних садржаја биологије и хемије. Следећи предавач био је режисер Симеон Гаврилов који је говорио на тему „Мултимедијални дискурс у васпитно-образовном процесу“.

Филм наше школе је ушао у финале у категорији дечији едукативни филм и освојио друго место на међународном нивоу и на републичком нивоу.

КРЕФ је ове године окупио велики број креативних наставника из више земаља. Одлична организација, врсни предавачи и вредни учитељи обележили су овогодишњи фестивал. Чекамо следећи КРЕФ и радујемо се новим изазовима.

И ове године снимили смо филмове за КРЕФ.

 

Од приче до сликовнице

Пројектна настава Од приче до сликовнице реализована је путем мреже еTwinning.

Циљ пројекта :

Циљ пројекта је упознавање ученика са појмом сликовница и оспособљавање за израду истих.

С обзиром на то да радим са децом школског узраста, мој циљ је био израда  и дигиталних сликовница као наставних материјала. Ученике сам, на почетку пројекта, упознала са начинима израде сликовница као и са активностима пројекта.

Специфични циљеви :

развијање читалачке и дигиталне писмености ученика

Задаци:

Стицање интегрисаних знања и вештина

Развијање способности за самостално истраживање

Оспособљавање за тимски рад и учење

Оспособљавање ученика за критичко процењивање прочитаног текста

Развијање културе говора, креативности, критичког мишљења

Оспособљавање за рад са текстом

Развијање  језичке културе

Развијање дигиталних компетенција

Наставна средства / ресурси:

 рачунар,материјали за ликовну културу : темпера боје, четкице, воштане боје. графитне оловке, бојице

сајтhttps://pixabay.com/ са бесплатним фотографијама

програмски пакет за креирање аудио –садржаја Audiacity

програм за обраду фотографија Picasa 3. Читанка

Радом у малим групама користећи методу илустрације, демонстрације, истраживачке методе, ученици су реализовали овај пројекат.  Као наставник користила сам : дијалошке методе, усмеравала њихове идеје и рад. Ученици су се поделили у  групе према сопственим интересовањима , а моја улога је била да пратим рад њихових тимова.

Сва књижевна дела од којих су направљене дигиталне сликовнице део су  постојећег  наставног  плана  и програма , а обрађене су повезивањем више наставних предмета: ликовна култура, музичка култура, српски језик, грађанско васпитање, природа и друштво.

Током рада на пројекту покушала сам да развијем сардничке , дигиталне компетенције , компетенције за целоживотно учење.

Током обраде књижевног дела ученици су добили јасна упутства и истраживачке задатке. Требало је да пронађу биографије писаца, занимљивости о коњима, виолини ( Бела грива, Виолиниста), схвате поруку приче, поделе је на целине, представе цртежом сваку одабрану целину.

Продукти пројекта

 

https://youtu.be/5rzVNk405gA

 

https://youtu.be/H4Q91KYbk1k

 

https://youtu.be/6GO8Jbet9jo

 

https://vimeo.com/321360010

Благо нашег краја

Пројекат Благо нашег краја реализован је путем мреже eTwining. Циљ пројекта је заједничка израда блога Благо нашег краја који би био наставно средство у реализацији наставних садржаја како код код млађих  тако и код  старијих разреда. Блог би био промоција специфичности различитих крајева кроз презентацију обичаја, културе, говора кроз различите форме ликовног и литерарног изражавања.Посебан акценат је стављен на развијање дигиталних компетенција ученика и наставника као и на развијање међупредметних компетенција( вештине комуникације, дигиталне компетенције вештина сарадње, вештине за живот у демократском друштву, естетке компетенције ).

Резултати пројекта:

https://youtu.be/kJCLkHDDSqM

 

https://youtu.be/DtJpOdz9uPg

 

https://issuu.com/48822/docs/kuvar

 

https://vimeo.com/343553202

 

https://vimeo.com/343299743

 

https://youtu.be/hg73MjEtiBs

Како смо реализовали задатке?

Радом у малим групама, ученици су, реализовали све активности кроз пројектну наставу повезивањем сродних садржаја више наставних предмета. Ученици су илустровали, писали литерарне радове, сарађивали, давали предлоге, правили интервју, истраживали…

Филм/ е-књига Рецепти нашег краја настао је као резултат повезивања садржаја више наставних предмета : српски језик ( градивне именице ), математика ( јединице мере ) ликовна култура ( илустрације). Ученици су добили задатак да истраже кроз разговор са укућанима, прегледањем кувара,  свезака рецепата ( маминих, бакиних ) која су јела карактеристична за њихово место.  Након обављеног истраживачког задатка , добили су задатак да напишу рецепт одабраног јела и илуструју га.

Филм Благо нашег краја  резултат је  сарадње са  посебним личностима нашег места. Јелена Симић Петровић, фотограф из хобија, одржала је час везан за фотографију ( повезани садржаји ликовне културе и српског језика). Након одржаног часа, ученици су добили задатак да саставе интервју, одраде га са гостом, одаберу фотографије, наратора и музику као подлогу за рад једног од ученика на тему завичаја.

Фим Шта све има у нашем месту замишљен је као мала видео-реклама краја где ученици живе.Пре филма ученицима сам поставила питање Шта бисте понудили странцу да обиђе у нашем крају( широј околини) ? Задатак је био да све то илуструју.На овај начин повезани су садржаји природе и друштва и ликовне културе Све своје цртеже ученици су обрадили у програму Picasa 3.

Компетенције на којима је највише рађено кроз пројекат су вештина сарадње и дигиталне компетенције.

Филм Мој завичај направљен је као дигитална прича. Ученици су бирали музику, писали састав и бирали сличице за илустрације. Кроз рад на овом филму упознати су са дигиталним сервисом за бесплатно преузмање фотографија( Pixabay).

Током пројекта ученици су израђивали логое за пројекат. Тај део су радили индивидуално.

Сви филмови представљени су на завршној приредби на крају школске године

Ученици су користили Picasu 3 за израду колажа обраду цртежа и фотографија, разне бесплатне алате на интернету за израду лoгоа и коцки,Twinspace за постављање материјала, пројектни дневник за коментарисање и дијалог.  Користила сам све наведене алате и  Movie maker ( израда филма ), Pixa bay( преузимање фотографија ), Power point, Issu.

Пројекат је допринео развијању дигиталних компетенција, вештина сарадње и комуникације као и развијању  вештина за ликовно-литерарно изражавање .

Радом на овом пројекту унапредила сам дигиталне компетенције како сопствене тако и својих ученика.  Кроз сарадњу са колегама сазнала сам за многе дигиталне алате које моги користити у настави,

Најупсешнији резултат овог пројекта је база филмова који се могу користити као инспирација за неке нове пројекте.

Како је настала наша разгледница из школске библиотеке?

На часу српског језика и ликовне културе, гост родитељ била је Јелена Симић Петровић која је одржала занимљиво предавање везано за фотографију, а затим открила мале трикове свог свог хобија.

Након предавања ученици су направили фотографије у библиотеци наше школе, а затим самостално уређивали у програму Picasa 3.

Интересовало нас је на који начин је Јелена открила своје таленте , па је наш следећи задатка био да птамо све што нас интересује и да напишемо мали прилог.

 

Јелена Симић Петровић аутор је фотографија које красе насловне стране широм света. По професији је васпитач, а своју љубав према деци показује и кроз фотографисања  деце која су јој непресушни извор инспирације.

  1. Када сте почели да се бавите фотографијом ?

Фотографијом сам почела да се бавим од 2014. године прво као хобијем, а онда и професионално.

  1. Како сте научили све тајне овог, да кажемо , заната ?

Уз помоћ труда  и љубави откривамо своје таленте, а када их откријемо учење и усавршавање постаје задовољство.

  1. Постоји ли омиљено место које волите да фотографишете?

Волим да експериментишем са стилом и стално откривам нова места и моделе за своје фотографије. Понекада и неко, наизглед обично место, може да буде одлична инспирација.

  1. Поменули сте моделе, ко су Ваши омиљени модели за фотографисање ?

Мој рад је, пре свега, посвећен деци коју највише волим да фотографишем. Своју љубав према деци покушавам да покажем и кроз фотографију.

 

Неке од Јелениних фотографија  препознале су иностране агенције које су  је спојиле са ауторима књига које су одабрали да баш њене фотографије красе  корице њихових књига. Кроз разговор, научили смо да у сваком од нас постоји таленат и да никада није касно да их откријемо.

 

Фотографије Јелене Симић Петровић користило смо за филм Благо нашег краја који је рађен за потребе истоименог пројекта рађеног у оквиру мреже eTwinning.

https://youtu.be/DtJpOdz9uPg

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

Смотра сценског учитељског стваралаштва

Девета интеркултурална Смотра сценског учитељског стваралаштва, у организацији Учитељског друштва Лесковац, одржана је 31. маја и 1. јуна 2019.

Наступали смо 31. маја и освјили победнички пехар.Поред прве награде, добили смо и награду за режију, сценски говор и најбољу глумицу фестивала коју је освојила Тамара Кретић IV2 за улогу ћерке у представи.

Представа „Хоћу кући“ рађена је по мотивима истеименог романа Јасминке Петровић, а сценарио, режију сценографију и костиме радила је учитељица Љиљана Вићовац. Смотра је подржана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се у календару такмичења.

Пре израде сценарија, ученици су добили задатак да прочитају књигу, а затим је вршена анализа ликова и подела улога.

Носимо пун кофер лепих успомена из Лесковца.

 

https://www.facebook.com/ucionicamp/?eid=ARBE-qEPIAYn4sQZ9FslNWvuMwTUplvJEjLk8rO5AjhduSz3Evh-RbO9yX1KUFlgj2bmPFts2NbT6n_L

 

 

 

Ученици трећег и четвртог разреда из Малог Пожаревца, чланови драмске секције, имали су прилику и част да представљају нашу школу на 8. Смотри сценског учитељског стваралаштва која је била одржана 8. и 9. јуна 2018. у лесковачком Народном позоришту.
Смотра Учитељског друштва Лесковац представља сусрет најбољих дечјих глумачких ансамбала и има такмичарски карактер и налази се у Календару такмичења и смотри МПНТР.

Наш избор је био драмски текст Трнова Ружица који је написала Луција Тасић, а за режију, сценографију, костиме и избор музике била је задужена учитељица Љиљана Вићовац.
Са почетком другог полугодишта кренуле су и наше припреме. Након поделе улога уследиле су свакодневне пробе. Пред нама је био тежак задатак, а циљ нам је био да обезбедимо пласман у финале. Током припрема ученици су били веома вредни и подржавали су једни друге.
Након селекције, међу једанаест најбољих нашла се и наша представа која је изведена другог такмичарског дана Смотре.

На овогодишњој Смотри учествовало је 11 основних школа, 10 из Србије и једна из Македоније. Жири, који су чинили Золтан Фридман, позоришни редитељ из Руме, Ане Софреновић, наша позната глумица и Тоде Николетић, дечији писац, имао је тежак задатак. Наша представа понела је две награде:
– Награда за најбољу епизодну женску улогу вештице Грдане – Тамара Кретић
– Посебна награда за тумачење лика -лик вештице Грдане у тумачењу Тамаре Кретић.

Учешће на Смотри је за цео школски тим било велико искуство. Током припрема ученици су били веома мотивисани, истрајни и упорни и постали су прави мали глумци који су спремни да одговоре сваком изазову.
Такође, за успех овог пројекта веома је важна и подршка родитеља.

Прво два

Прва недеља и први дани у школи протекли су у упознавању….

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Годишња систематизација градива-математика

Математика – годишња систематизација – 3. разред
Извор: Дете је човек у оделу детета, аутор:Ивана Крстић

teachroland

МОЈ е-ПОРТФОЛИО ..."Знање које имамо је само мрвица оног што немамо."

Учитељица Цеца-Кусиће

Информације за ђаке и родитеље

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

Snežin kutak

Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati

✿ РАДОСНА УЧИОНИЦА ✿

У ОВОЈ УЧИОНИЦИ РАСТУ НАЈЛЕПШИ ЦВЕТИЋИ, РАЗЛИЧИТИХ БОЈА И МИРИСА, А ИПАК ТОЛИКО СЛИЧНИ ДА НЕ МОГУ ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ!!! Ово је место за све учитеље, ученике, родитеље и оне који воле школу. На блогу можете пронаћи разне материјале о инклузији, као и све друге погодне за рад у разредној настави. Такође можете пронаћи и занимљиве фотографије и догађаје из школског живота, као и разне занимљиве идеје и презентације. Надам се да ће ова онлајн учионица бити место где ћете време увек проводити са осмехом...

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

Велика Деца За Мале Људе 1

"Душа се лечи када сте међу децом," Достојевски

Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

ДА УЧИ СВАКО БРЗО И ЛАКО

НЕ УЧИМО ЗА ШКОЛУ ЗА СЕБЕ УЧИМО

KREATIVNA ČAROLIJA

Svima onima koji imaju sposobnost stvaranja lepote

Знање је највеће имање!

Зло је ко не зна, а учити се не да!

Učiteljica Marija

Osnovna škola "10. oktobar", Subotica

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Ризница знања

Хиљаде питања - хиљаде одговора

Moja mala druzina

ZA SVE MOJE UČENIKE

Српски лако

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност

Сајбер учитељ

Учитељ вам помаже у учењу!

жаркоаничић

Знам да ништа не знам

МАТЕМАТИЧКИ ФОРУМ

Сајт о математичким такмичењима, задацима, мисаоним играма